Przed wykonaniem zabiegu ochrony upraw

Pamiętaj ! Wszystkie działania związane z ochroną upraw powinny być wcześniej dobrze przemyślane, zaplanowane i przygotowane, warunkuje to zapobieganie skażeniom miejscowym , gwarantuje skuteczność ochrony upraw i zapewnia unikanie problemów podczas wykonywania zabiegu.

Przed wykonaniem zabiegu ochrony należy:

 • zapoznać się z etykietą wybranego do zastosowania preparatu, (więcej informacji w zakładce Etykieta)
 • wyposażyć się i założyć odpowiednie ochrony indywidualne,
 • sprawdzić pod względem technicznym i funkcjonalnym sprzęt do wykonania zabiegu,
 • dobrać odpowiednie rozpylacze, w zależności od rodzaju ochrony, uprawy, fazy rozwoju rośliny, warunków pogodowych,
 • wykalibrować sprzęt (więcej informacji w zakładce Kalibracja Opryskiwacza).,
 • wziąć pod uwagę bliskość miejsc i obszarów wrażliwych, tych których przy okazji wykonywanego zabiegu nie należy opryskiwać. (przykryć studnie, nie opryskiwać zamarzniętej, pokrytej śniegiem lub podmokłej gleby,
 • nie wykonywać oprysku przed spodziewanym obfitym opadem deszczu, szczególnie na gruntach podatnych na wypłukiwanie, spłukiwanie,
 • pobrać odpowiednią ilość środka ochrony z miejsca składowania, a następnie miejsce składowania zabezpieczyć przed dostępem osób postronnych, nieuprawnionych,
 • napełniać zbiornik pod kontrolą operatora opryskiwacza,
 • ś.o.r. wprowadzać do zbiornika, gdy zawiera on ok. połowy zamierzonej ilości cieczy, przy włączonym mieszadle,
 • zwrócić uwagę, aby nie doszło do przepełnienia zbiornika lub wypłynięcia z niego piany,
 • przygotowanej cieczy użytkowej w zbiorniku nie pozostawiać bez nadzoru,
 • ciecz roboczą przygotowywać bezpośrednio przed zabiegiem w niezbędnej do prawidłowego wykonania oprysku ilości,
 • ciecz roboczą sporządzać w oddaleniu od cieków wodnych, studni lub innych ujęć wody pitnej,
 • przestrzegać zasady, że napełniania opryskiwacza nie należy wykonywać bezpośrednio z ujęcia wody pitnej, otwartych zbiorników i cieków wodnych,
 • przy napełnianiu zbiornika opryskiwacza zapobiegać skażeniu środowiska przez podkładanie nieprzepuszczalnej folii (płachty),
 • do odmierzania ś.o.r. stosować oznakowane naczynie pomiarowe,
 • podczas przygototwywania cieczy roboczej unikać rozlewania, pylenia, pryskania.,
 • płukać 3-krotnie opróżnione opakowania i ich zamknięcia, a popłuczyny wlewać do zbiornika opryskiwacza,
 • stosować zalecane w etykiecie –instrukcji stosowania preparatu mieszaniny ś.o.r. ,-Ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o ochronie roślin (Dz.U. z 2008 r. nr 133.849,
-Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 12 stycznia 1998 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy obsłudze ciągników, maszyn i urządzeń technicznych stosowanych w rolnictwie (Dz.U. 12, poz. 51),
-Rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 24 czerwca 2002 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy stosowaniu i magazynowaniu środków ochrony roślin oraz nawozów organiczno – mineralnych.


Przed wykonaniem zabiegu ochrony upraw - Lista kontrolna BHP

-sprawdź czy dobrze zaplanowałeś zabieg ochrony roślin

Lp.PYTANIEODPOWIEDŹ
TAKNIENie dotyczy
 1 Czy każdorazowo przed wykonaniem zabiegu ochrony roślin zapoznajesz się z treścią etykiety przewidzianego do zastosowania środka?
2 Czy przed wykonaniem zabiegu chemizacyjnego zakładasz ubranie robocze i odpowiednie środki ochrony indywidualnej? 
3 Czy każdorazowo przed zabiegiem sprawdzasz swój sprzęt pod względem technicznym i funkcjonalnym?
4 Czy zawsze przed zaplanowaną ochroną kalibrujesz sprzęt i sprawdzasz warunki pogodowe?
5 Czy zabezpieczasz studnie i miejsca ujęć wody znajdujące się na obszarze wykonywanej ochrony? 
6 Czy sam aplikujesz odpowiednią ilość środka do opryskiwacza i sporządzasz ciecz roboczą?
7 Czy pobierasz tylko niezbędną do wykonania zabiegu ilość środka z magazynu a resztę zabezpieczasz przed dostępem osób nieuprawnionych?
8 Czy ciecz roboczą sporządzasz z dala od cieków wodnych, ujęć wody pitnej i studni?
9 Czy ciecz roboczą sporządzasz w niezbędnej ilości, bezpośrednio przed wykonaniem zabiegu?
10 Czy do odmierzania odpowiedniej ilości środka używasz stale jednego oznakowanego naczynia?
 11 Czy ciecz roboczą sporządzasz przy włączonym mieszadle opryskiwacza?
 12 Czy po opróżnieniu opakowania płuczesz je 3-krotnie a popłuczyny wlewasz do zbiornika opryskiwacza celem wypryskania na powierzchnię podlegającą ochronie?

UWAGA: Jeśli odpowiedź na pytanie brzmi „NIE”, należy dążyć do zmiany istniejącego stanu i poprawić bezpieczeństwo, mogą w tym pomóc powyższe porady.